Управление
Начало
Фото галерия
Форум
Търсене
Връзка с нас
Дейност на сп. клуб
База
Основна дейност
Възрастови групи
Състезатели
Треньори
График тренировки
Спортен календар 2017
История
История на клуба
Шампиони
Медалисти
Спортна Медицина
 Д-р Георгиев
 Стимуланти
 Възстановяване
 Забранени медикаменти
 Допинг
 Лечение
 Сваляне на килограми
 Наркотици
Вход
Потребител

ПаролаНе сте член?
Натисни тук за да се регистрираш.

Забравена парола?
Поискайте си нова от тук.
ФедерацииПотебители на линия
Гости на линия: 1
Няма членове на линия

Регистрирани потребители: 61
Неактивирани потребители: 305
Най новият потребител: tuhleto

Допинг

Статията е предоставена от д-р Петър Маринчев!!!

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОРБА

АНТИДОПИНГОВ РЕГЛАМЕНТ

1. В духа на изискванията на своя Устав и на целите и задачите си,Българската федерация по борба определя използването на вредните за човешкото здраве вещества с естествен или химически произход, като противоречащи на принципите и правилата за подготовка, възстановяване и състезателна изява на спортистите – борци.Спазвайки стриктно законите на Република България и изпълнявайки

коректно задълженията си на член на Международната федерация по борба(ФИЛА), Българската федерация по борба (БФ Борба) приема безусловновсички формулировки и дефиниции и изпълнява точно изискванията и

разпоредбите на Антидопинговия регламент на ФИЛА (в сила от 14.11.2006 г.).Чрез своя Антидопингов регламент БФ Борба осигурява еднакво тълкуване и прилагане на критериите, подходите, формите и процедурите за контрол, констатация и санкциониране на употребата на допинг в тренировки,състезания и извън тях. Чрез него се определят виновните за употребата на допинг, степента на тяхната отговорност и санкциите на които те подлежат.

2. Настоящият антидопингов регламент е задължителен за всички членове на БФ Борба, както и за лицата, които пряко или косвено участват в ръководството, организацията и провеждането на подготовката и състезателната

дейност на борците.

3. Чрез документи за картотекиране за участие в състезания, издадени отБФ Борба всеки състезател по борба в България попада под юрисдикцията на настоящия регламент.

4. БФ Борба признава за нарушение на антидопинговите изисквания всички случаи посочени в чл.2 на Антидопинговия регламент на ФИЛА,установени по определения ред от упълномощените за тази цел лица и органи

(съгласно чл.3 на Регламента на ФИЛА).Освен от контролните органи, упълномощени от ФИЛА, БФ Борба признава и приема заключенията, установени от българските органи, които контролират и констатират нарушенията на антидопинговите правила.

5. БФ Борба носи отговорността за осигуряване на достъп и пълна информация за списъка на забранените за употреба вещества, представен от Световната антидопингова агенция (ВАДА), чрез ФИЛА. За целта, към Бюрото на федерацията функционира комисия за приложение на антидопинговите правила, която работи в духа на антидопинговите регламенти на ФИЛА и БФБорба.

6. БФ Борба и нейните клубове-членове оказват съдействие за извършване на антидопингов контрол на територията на България съгласноМеждународните стандарти за антидопингов контрол. Техни упълномощени представители имат право да наблюдават спазването на процедурите при извършване на контрола. Тази дейност се координира от Комисията по чл.5 от настоящия Регламент.

7. По искане на ФИЛА, БФ Борба обявява списъка на борците, които подлежат на антидопингов контрол по време на състезания и извън тях. За включените в този списък се уведомяват ръководствата на националните отбори, личните треньори на борците и ръководствата на съответните клубове.

Подлежащите на антидопингов контрол се включват в списъка в съответствие с изискванията на чл.5 на Антидопинговия контрол на ФИите на чл.5.5 от същия Регламент.По свое усмотрение и при същите условия, БФ Борба има право да

включва в списъка за антидопингов контрол и други борци, освен посочените от ФИЛА.

8. По време на вътрешни и международни състезания в България,включени в календара на БФ Борба, антидопингов контрол може да се извършва само след приключване на състезанието и награждаването за съответната

теглова категория (или след обявяването на резултатите и класирането в отборни турнири). В дните на състезанието, както и 2 дни преди започването му,контрол не се осъществява.

9. БФ Борба е длъжна да има пълна информация за точното местонахождение на борците, вкючени в списъка на подлежащите на

антидопингов контрол. Тази информация се предава своевременно на ФИЛА.

Клубовете са длъжни да имат същата нформация и незабавно да я представят на федерацията, когато борците не са на подготовка и не участват в състезания с националния отбор. Състезателите са длъжни да уведомяват незабавно своите треньори в националния и клубния отбор за промяна в местонахождението си.

10. БФ Борба е длъжна да оказва пълно съдействие на антидопинговите контрольори, упълномощени от ФИЛА и ВАДА.

11. Всеки борец, извършил нарушение на Антидопинговия регламент на ФИЛА и на настоящия регламент има право на изслушване от Бюрото на БФБорба с цел изясняване на обстоятелствата. На това изслушване той може да бъде придружен от още едно лице.По преценка на БФ Борба, обяснения за нарушаване на Антидопинговия регламент на федерацията са длъжни да дадат треньорите на бореца, лекарите на националния и съответния клубен отбор, ръководителите на клуба, в който участва провинилия се борец. БФ Борба има право да иска обяснения и от други лица, упоменати в чл.2 на настоящия регламент.БФ Борба има задължението да осигури на провинилия се борец (ако той желае) изслушване пред ФИЛА, без да се ангажира с финансиране на неговото пътуване и престой в централата на ФИЛА.

12. Санкциите наложени от ФИЛА във връзка с нарушаване на Световните антидопингови правила и Антидопинговия регламент на ФИЛА

(чл.1, чл. 10, чл.11 и чл. 12) са задължителни за БФ Борба. По никакъв начин БФБорба не може да намалява размерът и времетраенето на санкциите, наложени от ФИЛА.

13. По своя преценка БФ Борба може да налага и други наказания,произтичащи от нейния Устав и вътрешни правила, на състезатели, треньори,

лекари, технически лица, както и на клубовете, в които членуват санкционираните от ФИЛА борци.Вслучай на нарушение на антидопинговия регламент на ФИЛА, клубът на провинилия се състезател ще бъде санкциониран с глоба, отговаряща на равностойността на 5000 швейцарски франка.Състезателят, треньорът, лекарят на националния отбор са задължени да

попълват своевременно (ако е необходимо със съдействието на БФБ) и подписват формулярите за местонахождение и промяна на адреса или

тренировъчната/състезателна програма.В случай на нарушения на Световните антидопингови правила,установени от упълномощените национални антидопингови органи, БФ Борба наказва нарушителите със санкциите, предвидени в чл. 10 и чл.11 на Антидопинговия регламент на ФИЛА. Тази разпоредба е неразделна част от Наредбата за провеждане на републиканските първенства и е задължителна за всички клубове – членове на федерацията.

Наказанията за нарушение на Антидопинговия регламент на БФБорба не могат да противоречат на Антидопинговия регламент на ФИЛА.

14. Всички форми и процедури за обжалване на наложените санкции за нарушение на Световните антидопингови правила, предвидени от Антидопинговия регламент на ФИЛА, се прилагат и чрез настоящия регламент.

Решенията на направените обжалвания се вземат от Бюрото на БФ Борба.

15. В края на всяка година, БФ Борба изготвя и изпраща на ФИЛА доклад за резултатите от извършените антидопингови проверки под нейна юрисдикция.

Съдържанието на доклада е в духа на изискванията на чл.14.2. на Антидопинговия регламент на ФИЛА.

16. БФ Борба задължително обявява публично наказанията, наложени за нарушения на Световните антидопингови правила най-късно 20 дни след тяхното наказание.

17. Всички въпроси, произтичащи от практиката на прилагане на настоящия регламент и неупоменати в него, се решават съгласно разпоредбите на Антидопинговия регламент на ФИЛА. 

4458 Прочита Отпечатай
Местоположение

Къде се намираме?
стадион
Георги Аспарухов
зала по Борба

градски транспорт
тролейбус №1
автобуси
№78, 79 ,120
Закрита зала за футбол

Конкуренти Цени!!!
Спонсори


Членска анкета
Мислите ли че Борбата е Вашият спорт

ДА

НЕ

НЕЗНАМ

Трябва да влезете в профила си за да гласувате.
Борба - Клуб Левски
php google 662464 Уникални посещения