Управление
Начало
Фото галерия
Форум
Търсене
Връзка с нас
Дейност на сп. клуб
База
Основна дейност
Възрастови групи
Състезатели
Треньори
График тренировки
Спортен календар 2017
История
История на клуба
Шампиони
Медалисти
Спортна Медицина
 Д-р Георгиев
 Стимуланти
 Възстановяване
 Забранени медикаменти
 Допинг
 Лечение
 Сваляне на килограми
 Наркотици
Вход
Потребител

ПаролаНе сте член?
Натисни тук за да се регистрираш.

Забравена парола?
Поискайте си нова от тук.
ФедерацииПотебители на линия
Гости на линия: 1
Няма членове на линия

Регистрирани потребители: 383
Неактивирани потребители: 37
Най новият потребител: Got

Забранени медикаменти
Статията е предоставена от д-р Петър Маринчев!!!
Забранени медикаменти - Закон за лекарствените продукти и допинга

 

Според Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина :Медицински специалисти, които произвеждат, продават или предоставят забранени лекарствени продукти, се лишават от право да упражняват професията за срок от шест месеца до две години.

С глоба от 25 000 до 50 000 лв. се наказва този, който произвежда, внася, продава или съхранява лекарства, които не са разрешени за употреба.

Глоба от 10 000 до 20 000 лв. се налага на всеки, който рекламира неразрешени за употреба лекарствени продукти и им приписва или насочва към свойства, свързани с профилактика, диагностика или лечение на болести.


СВЕТОВНА АНТ?ДОП?НГОВА АГЕНЦиЯ
Световен Антидопингов Кодекс
СП?СЪК НА ЗАБРАНЕН?ТЕ ВЕЩЕСТВА 2010 г.
МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ


Валиден от 1 януари 2010 г
?зползването на лекарствени средства следва да бъде ограничено до случаите на медицински обосновани предписания


ВЕЩЕСТВА ? МЕТОД?, ЗАБРАНЕН? ПО ВСЯКО ВРЕМЕ (ПО ВРЕМЕ НА ? ?ЗВЪН СЪСТЕЗАН?Я)

ЗАБРАНЕН? ВЕЩЕСТВА


S1. АНАБОЛН? АГЕНТ?

Анаболните агенти са забранени.

1. Анаболни андрогенни стероиди (AAS)

а. Екзогенни* AAS, включително:

1-андростендиол (5α-андрост-1-ен-3β,17β -диол); 1-андростендион (5α-андрост-1-ен-3,17-дион); боландиол (19-норандростендиол); боластерон; болденон; болдион(андроста-1,4-диен-3,17-дион); калустерон; клостебол; даназол (17α-етинил-17β-хидроксиандрост-4-ено[2,3-]изоксазол);дехидрохлорметил тестостерон (4-хлоро-17β-хидрокси-17α-метиландроста-1,4-диен-3-он); дезоксиметилтестостерон (17α-метил-5α-андрост-2-ен-17β-ол); дростанолон; етилестренол (19-нор-17α-прегн-4-ен-17-ол); флуоксиместерон; формеболон; фуразабол (17β-хидрокси-17α-метил-5α-андростано[2,3-c]-фуразан); гестринон; 4-хидрокситестостерон (4,17β-дихидроксиандрост-4-ен-3-он); местанолон; местеролон; метенолон; метандиенон(17 β-хидрокси-17 α-метиландроста-1,4-диен-3-он); метандриол; метастерон (2α, 17α-диметил-5α-андростан-3-он-17β-ол); метилдиенолон (17β-хидрокси-17α-метилестра-4,9-диен-3-он); метил-1-тестостерон (17β-хидрокси-17α-метил-5α-андрост-1-ен-3-он);

метилнортестостерон (17β-хидрокси-17α-метилестр-4-ен-3-он); метилтестостерон;метриболон (метилтриенолон, 17β-хидрокси-17α-метилестра-4,9,11-триен-3-он);миболерон; нандролон; 19-норандростендион (естр-4-ен-3,17-дион); норболетон;норклостебол; норетандролон; оксаболон; оксандролон; оксиместерон;оксиметолон; простанозол (17β-хидрокси-5α-андростано[3,2-c] пиразол); хинболон;станозолол; стенболон; 1-тестостерон (17β-хидрокси-5α-андрост-1-ен-3-он);тетрахидрогестринон (18а–хомо-прегна-4,9,11-триен-17β-ол- 3-он); тренболон и други вещества с подобна химична структура или подобен биологичен ефект(и).

б. Ендогенни** AAS, когато се въвеждат екзогенно:

андростендиол (андрост-5-ен-3β,17β-диол); андростендион (андрост-4-ен-3,17-дион);дихидротестостерон (17β-хидрокси-5α-андростан-3-он); прастерон (дехидроепиандростерон, DHEA); тестостерон и следните метаболити и изомери:5α-андростан-3α,17α-диол; 5α-андростан-3α,17β-диол; 5α-андростан-3β,17α-диол;5α-андростан-3β,17β-диол; андрост-4-ен-3α,17α-диол; андрост-4-ен-3α,17β-диол;андрост-4-ен-3β,17α-диол; андрост-5-ен-3α,17α-диол; андрост-5-ен-3α,17β-диол;андрост-5-ен-3β,17α-диол; 4-андростендиол (андрост-4-ен-3β,17β-диол); 5-андростендион (андрост-5-ен-3,17-дион); епи-дихидротестостерон;епитестостерон; 3α-хидрокси-5α-андростан-17-он; 3β-хидрокси-5α-андростан-17-он; 19-норандростерон; 19-норетиохоланолон;


Когато даден анаболен андрогенен стероид може да бъде произведен ендогенно,дадена Проба ще бъде считана за съдържаща това Забранено вещество когато концентрацията на Забраненото вещество, или на негови метаболити или маркери и/или всякакви други приложими съотношения в Пробата на Атлета, се отклонява от интервала от стойности, наблюдавани при нормални обстоятелства в човешкия организъм, по начин, който не е вероятно да се дължи на нормално ендогенно производство. В такива случаи, дадена Проба няма да бъде считана за съдържаща Забранено вещество, когато Атлетът докаже, че концентрацията на забраненото вещество, или на негови метаболити или маркери и/или всякакви други приложими съотношения в Пробата на Атлета, може да бъде обяснена чрез физиологично или патогенно състояние.Във всички случаи, и при всякакви концентрации, Пробата на Атлета ще се счита за съдържаща Забранено вещество и лабораторията ще оповести Неблагоприятен аналитичен извод, ако въз основа на надежден аналитичен метод (например. IRMS) лабораторията може да покаже, че Забраненото вещество е от екзогенен произход. В такъв случай не е необходимо по-нататъшно разследване.
Ако е оповестена стойност в интервала от равнища, които се срещат нормално при хора, и ако надежден аналитичен метод (например IRMS) не е установил екзогенния произход на веществото, но са налице сериозни указания, като например сравнение с референтни стероидни профили, относно възможна Употреба на Забранено вещество,съответната Антидопингова организация следва да проведе допълнително разследване чрез преглед на резултатите от предишни тестове или чрез провеждане на последващи тестове с цел да се установи дали резултатът се дължи на физиологично или патогенно състояние, или е следствие на екзогенния произход на Забраненото вещество.
Ако дадена лаборатория оповести наличието в урината на съотношение Т/Е
(тестостерон/епитестостерон) по-голямо от четири (4) към едно (1) и надежден аналитичен метод (например IRMS) не е установил екзогенния произход на веществото, може да бъде проведено допълнително разследване чрез преглед на резултатите от предишни тестове или чрез провеждане на последващи тестове с цел да се установи дали резултатът се дължи на физиологично или патогенно състояние,или е следствие на екзогенния произход на Забраненото вещество. Ако дадена лаборатория оповести при използване на надежден аналитичен метод (напримерIRMS), че Забраненото вещество е от екзогенен произход, не е необходимо провеждането на допълнително и ще се счита, че Пробата съдържа това Забранено вещество. Когато допълнителен надежден аналитичен метод (например IRMS) не е използван и не са достъпни резултатите от най-малко три предварителни теста,съответната Антидопингова организация следва да подложи Атлета на тест без предварително уведомление най-малко три пъти в рамките на тримесечен период. Ако надлъжният профил на Атлета, който е подложен на последващите тестове, не е физиологично нормален, резултатът следва да бъде оповестен като Неблагоприятен аналитичен извод.В изключително редки отделни случаи, в урината може да бъде откриван с повтаряемост болденон от ендогенен произход с много ниски равнища (нанограм на милилитър - ng/mL). Когато дадена лаборатория оповести такава ниска концентрация на болденон и надежден аналитичен метод (например IRMS) не е установил екзогенния произход на веществото, може да бъде проведено допълнително разследване чрез преглед на резултатите от предишни тестове или чрез провеждане на последващи тестове. Когато допълнителен надежден аналитичен метод (например IRMS) не е използван, съответната Антидопингова организация следва да проведе най-малко три теста без предварително уведомление в рамките на тримесечен период. Ако надлъжният профил на Атлета, който е подложен на последващите тестове, не е физиологично нормален, резултатът следва да бъде оповестен като Неблагоприятен аналитичен извод.По отношение на 19-норандростерон, Неблагоприятен аналитичен
извод, оповестен от дадена лаборатория, се счита за научно и валидно доказателство за екзогенния произход на Забраненото вещество. В такъв случай не е необходимо допълнително разследване.В случай че даден Атлет не сътрудничи на разследването, Пробата на Атлета следва да се счита за съдържаща Забранено вещество.2. Други анаболни агенти, включително, но не ограничено до:

Кленбутерол, селективни андрогенни рецепторни модулатори (SARMs), тиболон,зеранол, зилпатерол.

За целите на този раздел:

*”екзогенен” се отнася до вещество, което обичайно не може да се произведе от

тялото по естествен път.

**”ендогенен” се отнася до вещество, което обичайно може да се произведе от

тялото по естествен път.

S2. ПЕПТ?ДН? ХОРМОН?, РАСТЕЖН? ФАКТОР? ? СВЪРЗАН? ВЕЩЕСТВА

Забранени са следните вещества и техните освободени фактори:

1. Агенти, стимулиращи еритропоезата [напр. еритропоетин (ЕРО),

дарбепоетин (dEPO), метокси полиетилен гликол-епоетин бета (CERA),

хематид];

2. Хорионен гонадотропин (CG) и лутеинизиращ хормон (LH) при мъжете;

3. ?нсулини;

4. Кортикотрофини;

5. Растежен хормон (GH), инсулиноподобен растежен фактор-1 (IGF-1),

механорастежни фактори (MGFs), тромбоцитно получен растежен фактор

(PDGF), фибробластни растежни фактори (FGFs), васкуларен

ендотелиален растежен фактор (VEGF)и хепатоцитен растежен фактор

(HGF), както и кой да е друг растежен фактор, който въздейства на мускулния,

сухожилния или лигаментен протеинов синтез/разграждане, васкуларизация,

енергийно разходване, регенеративен капацитет или промяна на фибрения тип;

6. Тромбоцитно получени препарати (напр. плазма, обогатена на

тромбоцити, „центрофугиране на кръвта”), въведени интрамускулно.

Другите пътища на въвеждане изискват декларация за Употреба, съгласно с

международния стандарт за изключения за терапевтична употреба.

и други вещества с подобна химична структура или подобен биологичен

ефект(и).

S3. БЕТА-2 АГОН?СТ?

Забранени са всички бета-2 агонисти (включително двата оптични изомери, където еалидно), с изключение на салбутамол (максимално 1600 микрограма за 24 часа) и салметерол чрез инхалация, което изисква декларация за Употреба, съгласно с Международния стандарт за изключения за терапевтична употреба.

Наличието на салбутамол в урината в количество по-високо от 1000 ng/mL се приема като не-целенасочена терапевтична употреба на веществото и ще се счита като Неблагоприятен аналитичен извод, освен ако спортистът не докаже, посредством контролирано фармакологично проучване, че завищеният резултат е следствие от употребата на терапевтична доза (максимум 1600 микрограма за 24 часа) от инхалиран салбутамол.

S4. ХОРМОНН? АНТАГОН?СТ? ? МОДУЛАТОР?

Забранени са следните класове:

1.?нхибитори на ароматаза, включително, но не ограничено до:

аминоглутетимид, анастрозол, андроста-1,4,6-триен-3,17-дион

(андростатриендион), 4-андростен-3,6,17 трион (6-оксо), екземестан,

форместан, летрозол, тестолактон.

2. Селективни естроген-рецепторни модулатори (SERMs), включително, но не

ограничено до: ралоксифен, тамоксифен, торемифен.

3. Други анти-естрогенни вещества, включително, но не ограничено до:

кломифен, циклофенил, фулвестрант.

4. Агенти, модифициращи функцията(иите) на миостатин, включително, но не

ограничено до: инхибитори на миостатин.

S5. Д?УРЕТ?Ц? ? ДРУГ? МАСК?РАЩ? АГЕНТ?

Забранени са маскиращите агенти. Те включват:

Диуретици, пробенецид, плазмени експандери (напр. глицерол; интравенозно

въвеждане на албумин, декстран, хидроксиетил скорбяла и манитол) и други

вещества с подобен биологичен ефект(и).

Диуретиците включват:

Ацетазоламид, амилорид, буметанид, канренон, хлорталидон, етакринова

киселина, фуросемид, индапамид, метолазон, спиронолактон, тиазиди (напр.

бендрофлуметиазид, хлоротиазид, хидрохлоротиазид), триамтерен и други

вещества с подобна химична структура или подобен биологичен ефект(и) (с

изключение на дросперинон, памабром и локален дорзоламид и бринзоламид, които не са забранени).

?зключение за терапевтична употреба за диуретици и маскиращи агенти не важи ако урината на спортиста съдържа такова вещество(а) наред с прагови или под-прагови нива на екзогенно забранено вещество(а).

                                  ЗАБРАНЕН? МЕТОД?

М1. ПОДОБРЯВАНЕ НА К?СЛОРОДН?Я ПРЕНОС

Забранени са следните:

1. Кръвен допинг, включително употребата на автологична, хомологична или

хетерологична кръв или продукти от червени кръвни клетки от какъв да е

произход.

2. Подобряване по изкуствен път на приема, преноса или подаването на кислород, включително, но не ограничено до перфлуорохимични вещества, ефапроксирал (RSR14) и модифицирани хемоглобинови продукти (напр. кръвни заместителни на хемоглобинова основа, микроинкапсулирани хемоглобинови продукти), с изключение на добавъчен кислород.

М2. Х?М?ЧЕСК? ? Ф?З?ЧЕСК? МАН?ПУЛАЦ???

1. Забранява се подправяне или опит за подправяне, за да се промени целостта и

валидността на проби, събрани по време на допинг контролите. Това включва,

но не е ограничено до катетеризация, подмяна на урина и/или фалшифициране

(напр. протеази).

2. Забранени са интравенозни инфузии, с изключение на онези, извършени

легитимно в хода на хоспитализация или клинично проучване.

М3. ГЕНЕН ДОП?НГ

Забранени са следните, с потенциал за подобряване на спортното изпълнение:

1. Преносът на клетки или генетични елементи (напр. ДНК, РНК);

2. Употребата на фармакологични или биологични агенти, които променят генната експресия.Забранени са пероксизом пролифераторно активиран рецептор δ (PPARδ) агонисти (напр. GW 1516) и PPARδ-AMP-активирана протеин киназа (АМРК) осеви агонисти (напр. AICAR).ВЕЩЕСТВА ? МЕТОД?, ЗАБРАНЕН? ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАН?Е

                          ЗАБРАНЕН? СУБСТАНЦ??

S6. СТ?МУЛАНТ?

Забранени са всички стимуланти (включително двата оптични изомери, където е уместно), с изключение на производни на имидазола за локална употреба и

стимулантите, включени в програмата за наблюдение* за 2010 г.:

Стимулантите включват:

а: Неспецифични стимуланти:

Адрафинил; амфепрамон; амифеназол; амфетамин; амфетаминил;

бенфлуорекс; бензфетамин; бензилпиперазин; бромантан; клобензорекс; кокаин;

кропропамид; кротетамид; диметиламфетамин; етиламфетамин; фампрофазон;

фенкамин; фенетилин; фенфлурамин; фенпропорекс; фурфенорекс;

мефенорекс; мефентермин; мезокарб; метамфетамин(d-); р-метиламфетамин;

метилендиоксиамфетамин; метилендиоксиметамфетамин; метилхексанамин

(диметилпентиламин) модафинил; норфенфлурамин; фендиметразин;

фенметразин; фентермин; 4-фенилпирацетам (карфедон); прениламин;

пролинтан.

Стимулант, който не е упоменат изрично в този раздел е Специфично вещество.

б: Специфични стимуланти (примери):

Адреналин**; катин***; ефедрин****; етамиван; етилефрин; фенбутразат;

фенкамфамин; хептаминол; изометептен; левметамфетамин; меклофеноксат;

метилефедрин****; метилфенидат; никетамид; норфенефрин; октопамин;

оксилофрин; парахидроксиамфетамин; пемолин; пентетразол; фенпрометамин;

пропилхекседрин; псевдоефедрин*****; селегилин; сибутрамин; стрихнин;

туаминохептан и други вещества с подобна химична структура или подобен

биологичен ефект(и).

* Следните вещества, включени в програмата за наблюдение (бупропион, кофеин,фенилефрин, фенилпропаноламин, пипрадол, синефрин) не се смятат за забранени вещества.

** Адреналин, свързан с локални анестетици или въведен локално (напр. през носа,офталмологично) не е забранен.

*** Катин е забранен, когато концентрацията му в урината е по-висока от 5 микрограма на милилитър.

**** Ефедрин и метилефедрин са забранени, когато концентрацията на всеки един от тях в урината е по-висока от 10 микрограма на милилитър.

***** Псевдоефедрин е забранен, когато концентрацията му в урината е по-висока от 150 микрограма на милилитър.

S7. НАРКОТ?ЧН? ВЕЩЕСТВА

Забранени са следните наркотични вещества:

Бупренорфин, декстроморамид, диаморфин (хероин), фентанил и неговите

производни, хидроморфон, метадон, морфин, оксикодон, оксиморфон,

пентазоцин, петидин.

S8. КАНАБ?НО?Д?

Забранени са природен или синтетичен \9-тетрахидроканабинол (ТНС) и ТНС-подобни канабиноиди (напр. хашиш, марихуана, НU-210).

S8. ГЛЮКОКОРТ?КОСТЕРО?Д?

Забранени са всички глюкокортикостероиди, когато са въведени перорално,

интравенозно, интрамускулно или ректално.


Съгласно Международния стандарт за изключения за терапевтични употреби,

спортистът трябва да попълни декларация за Употреба за глюкокортикостероиди,въведени по интраартикуларен, перартикуларен, периартикуларен, епидурален,интрадермален и инхалационен път, с изключение на отбелязаното по-долу.

Препарати за локално приложение, когато се употребяват за аурикуларни, букални,дерматологични (включително йонтофореза/фонофореза), гингивални, назални,офталмологични и перианални нарушения не са забранени и не изискват нито изключение за терапевтична употреба, нито декларация за Употреба.


        ВЕЩЕСТВА, ЗАБРАНЕН? ЗА КОНКРЕТН? СПОРТОВЕ

Р1. АЛКОХОЛ

Алкохол (етанол) е забранен само по време на състезание, за следните спортове.

Установяването ще се провежда чрез анализ на дъха и/или кръвта. Прагът на допинг нарушение (хематологични стойности) е 0.10 g/L.

Летателни (FAI)

Модерен петобой (UIPM) за дисциплините,включващи стрелба

Стрелба с лък (FITA)

Автомобилни (FIA)

Мотоциклетен (FIM)

Карате (WKF)

Боулинг с девет и десет кегли (FIQ)

С моторници (UIM)

Р2. БЕТА-БЛОКЕР?

Освен ако не е упоменато другояче, бета-блокерите са забранени само по време на състезание, за следните спортове:

Летателни (FAI)

Модерен петобой (UIPM) за дисциплините, включващи стрелба

Стрелба с лък (FITA) (забранени също и извън състезание)

Боулинг с девет и десет кегли (FIQ)

Автомобилни (FIA)

Състезания с моторници (UIM)

Билярд и снукер (WCBS)

Ветроходство (ISAF) само за мач рейс с рул

Бобслей (FIBT)

Боулс (CMSB)

Стрелба (ISSF, IPC) (забранени също и извън състезание)

Бридж (FMB)

Кърлинг (WCF)

Ски/сноуборд (FIS) при ски скокове,свободен стил/халфпайп и сноуборд халфпайп/биг еър

Голф (IGF)

Гимнастика (FIG)

Мотоциклетен (FIM)

Борба (FILA)

Бета-блокерите включват, но не са ограничени до следните:

Ацебутолол, алпренолол, атенолол, бетаксолол, бизопролол, бунолол,

картеолол, карведилол, целипролол, есмолол, лабеталол, левобунолол,

метипранолол, метопролол, надолол, окспренолол, пиндолол, пропранолол,

соталол, тимолол.


Списък на забранените вещества за 2010 г.

19.09.2009 г.

6876 Прочита Отпечатай
Местоположение

Къде се намираме?
стадион
Георги Аспарухов
зала по Борба

градски транспорт
тролейбус №1
автобуси
№78, 79 ,120
Закрита зала за футбол

Конкуренти Цени!!!
Спонсори


Членска анкета
Мислите ли че Борбата е Вашият спорт

ДА

НЕ

НЕЗНАМ

Трябва да влезете в профила си за да гласувате.
Борба - Клуб Левски
php google 993570 Уникални посещения